"Nejsme to my, kdo uloví fotku, to fotka uloví nás" Ernst Haas
více 

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

Rozsáhlá zřícenina významného středověkého hradu Klenová, k níž byl v 19. století přistavěn novogotický zámek, se nachází 13 km západně od Klatov . První zmínka o pánech z Klenového pochází z roku 1287. Počátky zdejšího hradu se proto kladou do druhé poloviny 13. století.
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564 - 1621) je nejvýznamnější osobností, spojovanou s Klenovou. S největší pravděpodobností se totiž narodil právě zde, neboť Klenová byla v té době sídlem jeho otce. Byl to významný renesanční politik, cestovatel, hudební skladatel a spisovatel. 1618 z ne zcela jasných důvodů přestoupil k víře podobojí a aktivně se zapojil do stavovského povstání. 1619 dokonce velel dělostřelbě při obležení Vídně. Za vlády Fridricha Falckého vykonával různé funkce u dvora - královský dvorní a komorní soudní rada, prezident České komory. Pro účast v odboji byl po porážce povstání v únoru 1621 zatčen a odsouzen k smrti stětím. Poprava byla vykonána 21. června na Staroměstském náměstí v Praze. Pohřben byl do kostelní hrobky na hradě Pecka.
http://www.gkk.cz/cs/pro-navstevniky/hrad-a-zamek/historie/
více  Zavřít popis alba 
192 komentářů
po práci za zábavou...
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
176 komentářů
sobotní prima setkání v Klášteře sv. ANEŽKY ČESKÉ a na kafíčku v Kubistické kavárně Grand Café Orient
více  Zavřít popis alba 
550 komentářů
poslední mix z února 2019, opět okolo Hluboše
#zima
Kategorie: přírodazvířata
více  Zavřít popis alba 
321 komentářů
39 komentářů
  • 5.2.2019
  • 189 zobrazení
  • 38
  • 3939
v devět ráno u nás bylo - 9°C, jen Káj a Gerda chyběli
#zima
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
274 komentářů
více  Zavřít popis alba 
394 komentářů
ze zdravotní procházky
#zima
Kategorie: přírodavesnice
více  Zavřít popis alba 
287 komentářů
než jsem onemocněla
Kategorie: města
více  Zavřít popis alba 
281 komentářů
příjemné odpoledne v Hluboši
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
237 komentářů
Šumava na podzim
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
344 komentářů
každý rok, na začátku října se v Hořovicích koná cibulový jarmark, jelikož jsem tam už dlouho nebyla, rozhodla jsem se, že to musím napravit
více  Zavřít popis alba 
227 komentářů
nádherné odpoledne babího léta lákalo do parku a nemělo to chybu
více  Zavřít popis alba 
317 komentářů
reportáž z finále Cewe fotokniha roku 2018
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
180 komentářů
Jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů byl založen v drsném a divokém kraji na začátku 14. století mocným rodem pánů z Lichtenburka. Byl vystavěn na skalnaté vyvýšenině mezi dvěma kopci, aby hlídal celé okolí.
Později patřila Lipnice mnoha významným šlechtickým rodům i českým králům. V roce 1417 byli v lipnické hradní kapli za Čeňka z Vartemberka vysvěceni první husitští kněží a za téměř dvousetleté vlády husitských rytířů Trčků z Lípy byl hrad přestavěn na výstavnou pozdně gotickou hradní residenci.
Od osmnáctého století hrad pomalu chátral a v roce 1869 celý vyhořel. Ve dvacátém století byl částečně opraven a zrekonstruován a další opravy probíhají.
Pod hradem se rozkládá Lipnice nad Sázavou, místo spojené především se jménem spisovatele Jaroslava Haška, který na hradě jeden čas prováděl turisty.
více na: http://www.lipnicens.unas.cz/hrad/hrad.htm
více  Zavřít popis alba 
195 komentářů
Březnice leží ve Středočeském kraji a první zmínka o obci je z roku 1224. Roku 1570 zde bylo Ferdinandem z Lokšan založeno židovské gheto Lokšany. Ghetto sousedí s Březnickým náměstím, se kterým jej spojuje úzký průchod. Je tvořeno dvěma náměstíčky s uličkami, kde je 24 domů většinou v empírové podobě, některé byly přestavěny i později. Údajně má být židovská čtvrť Lokšany architektonicky a urbanisticky nejzachovalejší židovská čtvrť v Čechách.
více  Zavřít popis alba 
241 komentářů
o čem je řeč, o létě přece
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
243 komentářů
  • květen až září 2018
  • 165 zobrazení
  • 32
  • 243243
jedno aktuální album ze sobotní akce v Kamýku nad Vltavou, kde hrál Výkop
více  Zavřít popis alba 
221 komentářů
Několik desítek kilometrů na sever od Plzně, metropole západních Čech, leží Plasy, město soustředěné kolem areálu bývalého cisterciáckého kláštera. Tady byl, uprostřed bažinatého terénu, už v polovině 12. století založen klášterní konvent. Po vypálení husity a přežití následných období byly rozsáhlé stavební změny v areálu plaského kláštera zahájeny v roce 1685 architektem J. B. Matheym.
V roce 1707 přichází na pozvání opata Eugena Tyttla do Plas Jan Blažej Santini a je proplácen za první konkrétní práce. V roce 1710 je vypracován a schválen projekt zásadní přestavby celého areálu kláštera, a to nejen konventu, ale také monumentálního konventního chrámu, který však nebyl nikdy realizován. Celý projekt Santiniho byl podmíněn dodržením historické tradice, se kterou byl středověký cisterciácký areál vybudován na úrovni pobřežní nivy řeky Střely. Při vyměřování několikanásobně větší novostavby použil proto Santini založení na dubových pilotech, které nesou pod základy obvodových zdí rošt tvořený podélnými a příčnými trámy. Celá dřevěná konstrukce je trvale zaplavena vodou přiváděnou sem štolami a tím je zabráněno hnilobě dřeva.
Budova konventu je pravidelného čtvercového založení a vedle svého účelu pro konvent mnichů, jsou v ní také vestavěny kaple sv. Benedikta a sv. Bernarda. V areálu konventu jsou umístěna velká halová schodiště působící svým neobvyklým zavěšením jako by se vznášela nad hladinou vody lesknoucí se na úrovni spodních základů pod nimi. U menších šnekových schodišť pak zaujme Santiniho čistá forma šroubové křivky vedené prostorem vzhůru. Mimořádně složitý technický úkol, který byl před Santiniho v Plasech postaven a nad jehož důmyslným řešením dnes žasneme, byl ještě znásoben myšlenkou zmíněného, nikdy nerealizovaného klášterního kostela. V délce více než devadesáti metrů se mělo jednat o největší kostelní stavbu v zemi.
Zdroj http://www.santini.cz/cz/plasy
více  Zavřít popis alba 
168 komentářů
29.6.-1.7.2018 Jelikož jsme na konci našeho putování, tak bych se měla zmínit i o historii Bretaně. Bretaň pod názvem Armorica patřila do římské provincie Lugdunensis, po příchodu Keltů do oblasti v 5. - 6. století nese dnešní název. Bretaň byla a zůstala keltská. Přítomnost tohoto původního evropského národa je prokázána už v 6. století př. n. l. Římané jej sice později zatlačili až na Britské ostrovy, ale v 5. a 6. století přišlo právě odtud, z oblasti Walesu a Cornwallu, několik přistěhovaleckých vln keltských přesídlenců. Místní Galové však ochotně přijali jejich jazyk i prapůvodní zvyky, a znovu tak budovali svou staronovou vlast. Někdy v té době dostala Bretaň i své jméno. Přistěhovalci nazývali poloostrov Breiz Izel (Malá Británie), později jen Brittany a z toho vzniklo Bretagne, česky Bretaň. Od 10. století byla Bretaň vévodstvím. Roku 1166 připadla sňatkem Anglii a v roce 1213 kapetovským hrabatům z Dreux. V roce 1379 získali vládu Montfortové. Dědička Bretaně Anna de Montfort byla nucena po vpádu francouzských vojsk zrušit sňatek z roku 1490 s Maxmiliánem I. Habsburským. Roku 1491 se provdala za Karla VIII. a roku 1499 za Ludvíka XII. Sňatkem dcery Claudie s francouzským králem Františkem I. v roce 1514 byla fakticky Bretaň připojena k Francii. V roce 1532 byla vyhlášena trvalá unie Bretaně a francouzské koruny. Její obyvatelé jsou tradičně v opozici k centrální vládě a mají pro to své důvody, neboť Bretaň je po Korsice druhou nejchudší oblastí Francie. Po Velké francouzské revoluci byla Bretaň rozdělena do čtyř departementů. Bretonci si stále uchovávají vlastní jazyk, bretonštinu, a dokonce se vyučuje i na školách. více na: http://bretan.poznavaci-zajezdy.cz/bretan-informace.html
#Francie
více  Zavřít popis alba 
277 komentářů
28.6.2018 Předposlední den v Bretani, jsme se rozhodli, že již nikam dál nepojedeme. Zdeňka čekala daleká cesta domů, tak si musel trochu odpočinout a nabrat sil., proto jsem trávili tento den jen v blízkém okolí našeho dočasného bydliště. Původně byl v plánu nedaleký přírodní park, ale jelikož jsme neměli přesné informace, kde je do něho vstup, tak jsme ho nenašli a jen improvizovali. Po cestě jsme zastavili u fontány ze 17. století, prošli se okolo kanálu Nantes-Brest a zajeli do sousedního městečka na crepes, kde jsme, ale žádnou creperii nenašli. Pan domácí nám po návratu na ubytování sdělil, že tam jsou a že jsme byli jen kousek od nich.#Francie
více  Zavřít popis alba 
242 komentářů
27.6-2018 Odpoledne jsme dojeli do někdejšího vyhledávaného místa korzárů, ze kterého se stal vzkvétající přístav na břehu kanálu La Manche. Známky bohaté námořní historie se dají najít ve starém přístavu. Přístav byl založen v 16. století díky obchodování s Anglií. Oblast má bohatou mořskou faunu a flóru a dál do vnitrozemí se pěstuje spousta zeleniny, dříve byla nejvýznamnější cibule, dnes je to hlavně artyčok. Rostou tu dvě třetiny artyčoků z celé Bretaně.
U Pointe Bloscon se prostírají nádherné tropické zahrady, které jsme si také prohlédli.#Francie
více  Zavřít popis alba 
335 komentářů
27.6.2018 Kamkoli se na severu Bretaně vydáte na výlet, něco vás překvapí a potěší. Pobřeží je totiž velmi členité, smaragdové, obklopené porostlými dunami a plné skal, ostrůvků nebo “poházených” kamenů. Vesnice Meneham, kde je mezi kameny zaklíněn jeden z domečků původní vesnice, je toho důkazem.
Nejdříve jsme, ale po cestě zastavili u zámku Kerjean, který nebyl v našem cestovním plánu, ale všude k němu byly ukazatele, tak jsme neodolali. Bohužel byl opět otevřen až od 14 hod., tak jsme alespoň prošli jeho okolí a i tady jsme narazili na jednu zajímavost.#Francie
více  Zavřít popis alba 
207 komentářů
26.6.2018 jsme vyrazili na nejzápadnější pobřeží Bretaně, na Pointe du Raz. Celé pobřeží Bretaně se táhne v délce více než 1100 kilometrů. Jo to oblast skalnatých poloostrovů, malých přístavů, které poskytují útočiště rybářům, tajných zátok a zálivů. Podél pobřeží jsou rozesety staré rybářské vesnice, pobřeží je lemovaného žulovými skálami a útesy na nějž neustále naráží obrovské vlny. Moře je tady živlem, ke kterému je třeba přistupovat s pokorou. Dobrý pozor si člověk musí dávat na příliv a odliv, mezi nimiž je rozdíl až 14 metrů. Příliv nastává dvakrát denně, což znamená, že se voda zvedá poměrně rychle. Doba, kdy přesně dochází k nejvyššímu přílivu, se každý den mění a také na různých místech je rozdílná.
Když už jsme byli, takto na západě, podél pobřeží jsme sjeli až dolů na jih, kde jsme navštívili jednu z nejstarší kalvárii v Tronoënu a prošli se po pobřeží Pointe de la Torche, kde jsme poobědvali palačinky, tentokrát na sladko a já, tentokrát dobrovolně, zkusila teplotu Atlantiku.#Francie
více  Zavřít popis alba 
341 komentářů

Nebyla nalezena žádná alba.

"Nejsme to my, kdo uloví fotku, to fotka uloví nás" Ernst Haas

Aktivní od

26. října 2011

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

neuvedeno
reklama